Optimalisatie HVAC-sturing

Veel HVAC-installaties hebben uitgebreide regelmogelijkheden, maar deze worden niet altijd optimaal benut. Zo zal er veel energie verloren gaan tijdens de klimatisatie (verwarmen, ventileren of koelen) van de beschouwde ruimtes. Vooral bij oude installaties komt dit frequent voor.

Veel voorkomende problemen zijn:

 • Kringregeling functioneert niet optimaal:
  • Te hoog ingestelde stookcurves;
  • Locatie binnenvoeler niet optimaal;
  • Ketel wordt niet aangestuurd op hoogst vragende kringtemperatuur;
  • Klokprogramma niet afgestemd op werkelijke benutting;
  • Te lage autoriteit van regelkranen;
  • Indien de kringregeling niet optimaal functioneert, zal de keteltemperatuur in de praktijk te hoog ingesteld staan.
 • Buitenvoeler verwarmings- en koelinstallatie verkeerd gelokaliseerd;
 • Suboptimale aansturing mengregister ==> best te koppelen aan luchtkwaliteitsparameters;
 • Ontbreken van snelheidsregeling op ventilatoren en pompen;
 • Tegelijk koelen en verwarmen in dezelfde ruimte.

Het doel van de HVAC-regeling is het gebouw aan de comfortvoorwaarden te laten voldoen op een zo energiezuinig mogelijke manier.

Indien er een centrale regeling aanwezig is onder de vorm van een gebouwbeheerssysteem kan alle informatie vrij eenvoudig hieruit geëxtraheerd worden. Ook worden de aanpassingen hierop ingevoerd, waardoor de efficiëntie van het systeem direct verhoogd wordt.

HVAC_1

 

HVAC_2Indien er geen centrale regeling beschikbaar is, worden de instellingen van de individuele regelmodules ter plaatse uitgelezen. Deze instellingen worden onderzocht en verbeterd. Vervolgens kunnen de nieuwe instellingen ingevoerd worden door E20, zodat de systeemefficiëntie van de bestaande HVAC-installatie (sterk) verhoogt. Een opleiding van het technisch personeel behoort hier tot de mogelijkheden.

Het aanpassen van de sturing van de HVAC-installatie is een energiebesparende maatregel met een hoge rendabiliteit. Vooral bij oude installaties kan de doorlichting van de regeling een sterke energiebesparing teweegbrengen, tot 20 – 30 %, zonder dat de investeringskosten de pan uitswingen. Op deze manier wordt de bestaande installatie optimaal ingezet.

Terug naar overzicht