Lancering KMO energie-efficiëntie project (KEEP)

Begin 2017 werd een nieuw project opgestart door het Europees Fonds voor Regionale ontwikkeling (EFRO) en het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO). Dit energie-efficiëntie project, KEEP, heeft als doel het energieverbruik van Vlaamse kmo’s te optimaliseren. Tot eind november 2018 kunnen deze kmo’s hiervoor terecht bij E20 voor een gratis energiescan met een optioneel aansluitend gesubsidieerd implementatieadvies van de aanbevolen energiemaatregelen.

Hoe kan E20 uw kmo begeleiden?

Tijdens de eerste fase van dit begeleidingstraject voert E20 een energiescan uit om het energieverbruik van de onderneming in kaart te brengen. Aan de hand van deze scan worden de energiebesparende opportuniteiten, die van toepassing zijn voor uw kmo, geïdentificeerd. Van de opportuniteiten met het grootste potentieel en invloed op het energieverbruik wordt door E20 de investeringskost, en de terugverdientijd berekend.

Wanneer u energiebesparende maatregelen wil implementeren, wordt een tweede fase opgestart. Tijdens deze fase begeleidt E20 uw kmo in het uitvoeren van o.a. een offertevergelijking, een technische studie en haalbaarheidsstudie (incl. berekening van financiële parameters, zoals IRR en ROI), afhankelijk van welk type maatregel wordt geïmplementeerd. Dit implementatieadvies wordt voor 40 % gesubsidieerd, met een maximum van 4.000 euro subsidie per onderneming.

Waarom deelnemen?

Het verhogen van de energie-efficiëntie van uw bedrijf is niet enkel goed voor het milieu, het klimaat en een duurzaam imago, maar het zorgt door de lagere energiekosten ook voor een concurrentieel voordeel en een grotere weerbaarheid tegen prijsstijgingen op de energiemarkt. Door het implementeren van energiebesparende maatregelen kan er namelijk een daling van 20 tot 30 % gerealiseerd worden.

Naast een financieel voordeel, bent u door het implementeren van maatregelen optimaal voorbereid op de steeds strenger wordende energiedoelstellingen die Europa oplegt.

Voorwaarden deelname

Het begeleidingstraject is gericht op kmo’s in het Vlaamse gewest met een jaarlijks primair energieverbruik van minimaal 225.000 kWh. Dit komt overeen met bijvoorbeeld 50.000 kWh elektriciteit én 100.000 kWh aardgas of stookolie op jaarbasis. Indien u interesse heeft in KEEP, toetsen we samen de voorwaarden af om na te gaan of deelname mogelijk is.

Voor meer info kan u terecht op www.vlaio.be/keep of in de folder.

Neem zeker contact met ons op om te horen of uw bedrijf al dan niet in aanmerking komt!

Terug naar overzicht