KOALA: energiebesparing bij toeristische bedrijven en logies

Na het succes van de eerstelijns energiescans bij KMO’s, start E20 vanaf begin september 2015 een nieuw project in opdracht van het Agentschap Ondernemen. Het initiatief, genaamd Klimaatzorg en –advies voor toeristische logies en attracties, kortweg KOALA, is gericht op energiebesparing bij toeristische bedrijven en logies. In totaal zal E20, onder voorbehoud, een 30-tal bedrijven doorlichten en begeleiden in het beheren en optimaliseren van hun energieverbruik.

Gelijkaardig aan de energiescans bij KMO’s worden de bedrijven in een eerste fase doorgelicht aan de hand van een energiescan. Hierbij worden de verschillende energiebesparende opportuniteiten in kaart gebracht. Om de slagkracht van het project te vergroten, kan er ook een opvolgingsfase volgen. Op basis van de energiescan bepaalt het bedrijf zelf welke opportuniteiten er al dan niet weerhouden worden in deze opvolgingsfase. Daarna wordt, aan de hand van de weerhouden opportuniteiten, een op maat gemaakt implementatieadvies opgesteld. Het doel van dit advies is een optimaal investeringstraject uit te stippelen. De rol van E20 in deze fase is van een begeleidende aard. Afhankelijk van de gestelde opportuniteit kan er zo bijvoorbeeld contact opgenomen worden met fabrikanten, offertes opgevraagd worden, detailberekeningen van installaties gebeuren, etc.

In de initiële energiescan zal de energiebesparing vertaald worden in termen van economische haalbaarheid (TVT, IRR en ROI), primaire energiebesparing en CO2-reductie. Voor het bepalen van de verschillende maatregelen wordt er enerzijds gekeken naar de besparingsmogelijkheden gerelateerd aan de directe emissie (HVAC, wagenparken, koeling, etc.) en aan de indirect emissie (uitstoot gelinkt aan aangekochte elektriciteit, warmte of stroom). De maatregelen die uiteindelijk opgenomen worden in de energiescan, zullen sterk outputgericht zijn. Dit houdt in dat de nadruk ligt op de praktische haalbaarheid van de maatregelen, om zo de uitvoeringskans te vergroten.

Zoals reeds vermeld, richt KOALA zich enkel op uitbaters van toeristische bedrijven en logies. Meer bepaald betreft het jeugdherbergen, hotels, vakantieparken, meetinglocaties (MICE) en attractieparken. De bedrijven dienen te voldoen aan volgende voorwaarden:

•   Vestiging bevindt zich in het Vlaams Gewest
•   Gebouw in gebruik vóór 31/12/2005
•   Bedrijven die volgens VLAREM verplicht een energieaudit moeten laten uitvoeren (alle vestigingen die als grote onderneming worden beschouwd), komen niet in aanmerking
•   Maximum twee vestigingen per bedrijf
•   Minimum jaarlijks energieverbruik van
o 50.000 kWh / jr elektriciteit en
    o 100.000 kWh / jr brandstof (aardgas, stookolie, etc. )

Het begeleidingstraject kadert in het Vlaams Klimaatbeleidsplan en is een initiatief van Toerisme Vlaanderen en Agentschap Ondernemen in samenwerking met het Departement voor Leefmilieu, Natuur en Energie. Meer info en getuigenissen vindt u via volgende links:

http://www.agentschapondernemen.be/artikel/bewust-omspringen-met-energie-de-horeca

www.agentschapondernemen.be/koala

Wij kijken alvast uit naar een succesvolle samenwerking met u en uw bedrijf.

Terug naar overzicht