Klimaatakkoord – Parijs 12-12-2015

#AccordDeParis kan u alvast verwachten in uw toekomstige encyclopedie. Het klimaatakkoord behandelt de beloftes van 195 landen die deelnamen aan de Klimaattop van de Verenigde Naties in Parijs inzake het terugdringen van de broeikasgassen. Indien men immers geen actie onderneemt staat ons een opwarming van de aarde te wachten met 4 à 5 °C. Als alle landen zich aan de beloften houden, zal de aarde volgens wetenschappers opwarmen met 2,7 à 3,7 °C tegen 2025-2030. Het akkoord behandelt als belangrijkste doelstelling dat de opwarming tot ruim beneden de 2 °C moet gehouden worden in 2100, met het streven naar een maximale stijging van 1,5 °C. Deze limiet is immers cruciaal voor poolgebieden, koraalriffen en bewoners van laag liggende eilanden en kuststreken.
Wij lichten u in vijf punten toe wat de belangrijkste maatregelen zijn die werden beslist door de Verenigde Naties teneinde de opwarming van de aarde tegen te gaan:

  • De stijging van de temperatuur beperken tot 2 °C, met als streefdoel 1.5 °C. Deze maatregel wordt gerealiseerd door de uitstoot te verminderen; deze moet tegen 2050 40 tot 70 % minder zijn dan in 2010.
  • Vijfjaarlijkse herziening van de nationale klimaatplannen, en dit omdat de huidige gestelde klimaatdoelen van de participerende landen het vooropgestelde streefdoel in temperatuurstijging niet zal halen.
  • Invoeren van een marktmechanisme dat landen moet toelaten om projecten en strategieën in het kader van duurzame ontwikkeling voor te stellen en te financieren door middel van beschikbaar gestelde kredieten.
  • Systematisch meten en verifiëren van de emissiereducties om zo transparantie te creëren over wie welke inspanningen doet. Men wil sociale druk creëren om alle participerende landen op gelijk niveau te krijgen. Ontwikkelingslanden krijgen enige flexibiliteit en lagere eisen.
  • Gecontroleerde financiering van het klimaatakkoord, met de verplichting van de meest ontwikkelde landen om ontwikkelingslanden financieel te steunen in de uitwerking van de maatregelen.

Wat draagt u bij aan de doelstellingen van het klimaatakkoord?

Ook u kan uw steentje bedragen aan het behalen van de doelstellingen van het klimaatakkoord. De werkwijze is eenvoudig en het principe al even gekend: trias energetica. Allereerst tracht men de energievraag te reduceren, zodoende zonder verlies van resultaat of comfort, door in te zetten op energie-efficiëntie. Het is een oud gezegde, maar de goedkoopste kWh blijft nog steeds de niet verbruikte. Vervolgens tracht men de nog benodigde energie duurzaam op te wekken. De broodnodige fossiele brandstoffen worden tenslotte correct en efficiënt benut. Als kers op de taart kan u maximale energiecontrole realiseren door geautomatiseerde registratie, analyse en visualisatie van energiestromen. Dit zorgt voor real-time beheersing van energiekosten en –verliezen via data-analyse, performance indicators en automatische alarmering. Zo wordt duurzaam omgaan met de aankoop, distributie en verbruik van energie binnen uw organisatie optimaal geïmplementeerd teneinde energiekosten en uitstoot maximaal te reduceren.

Wist u bovendien dat investeren in energiebesparend maatregelen op vandaag vaak een grotere financiële return geeft aan een laag risico ten opzichte van diverse andere investeringen?

Benieuwd hoe ook u kan bijdragen door een duurzaam en efficiënt energiebeleid? E20 nv kan u, als specialist in hernieuwbare energiebronnen, energie-efficiënte en energiemanagement en-monitoring zowel op technisch als financieel vlak gesubsidieerd begeleiding bieden bij het bijdragen aan het klimaatakkoord. Een uitdaging en engagement dat we graag samen met u aangaan!

Lees ook:
Elektriciteitsprijs schiet de hoogte in
Energiecoaching op maat van uw bedrijf
KOALA: energiebesparing bij toeristische bedrijven en logies

Terug naar overzicht