Elektriciteitsprijs schiet de hoogte in

Wat velen voorspelden, en ook u ongetwijfeld niet ontgaan is, wordt binnenkort werkelijkheid. Cijfers van de Vlaamse Energieregulator (VREG) wijzen uit dat de totale elektriciteitsprijs per kWh voor een gezin met maar liefst 50 % zal stijgen van gemiddeld 19,30 ct/kWh naar maar liefst 28,71 ct/kWh… Hoe deze prijsstijging tot stand zal komen, zetten we graag voor u even op een rijtje:

Heffing ter afbetaling schulden GSC (groenestroomcertificaten)

Elk gezin zal meer betalen op zijn elektriciteitsfactuur (100 euro/jaar voor een gemiddeld gezin) om de historische schuld van de GSC weg te werken. Na jarenlange oversubsidiëring kregen de netbeheerders immers te kampen met een enorm overschot aan GSC die niet konden worden doorgerekend in de nettarieven. Hierdoor liep het totale schuldensaldo op tot maar liefst bijna 2 miljard euro. De rekening krijgen gezinnen binnenkort gepresenteerd. De zogenaamde ‘Turteltaks’ zal in de toekomst gehoffen worden aan de vlaamse gezinnen om deze put geleidelijk aan te dichten tegen 2021.

Afschaffing gratis elektriciteit

Vanaf 1 januari 2016 zullen gezinnen niet langer kunnen genieten van het gratis water- en elektriciteitsvoordeel. Sinds 2002 krijgt elk gezin 15 m³ gratis water per gezinslid. Hierboven krijgt men ook 100 kWh gratis elektriciteit per elektriciteitsmeter en per gezinslid. Het vrijgekomen budget wordt aangewend om de historische schulden weg te werken, ontstaan door de overgesubsidieerde zonnepanelen.

Verhoging btw van 6 % naar 21 %

De federale regering Michel I besliste een einde te maken aan de tijdelijk btw-verlaging op elektriciteit voor gezinnen. Hierdoor steeg de btw van 6 % naar 21 % op de gehele elektriciteitsfactuur.

Vennootschapsbelasting intercommunales

De vennootschapsbelasting die de intercommunales sinds augustus moeten betalen, maakt de elektriciteitsfactuur voor een doorsnee Vlaams gezin en bedrijven 1,5 % duurder. De aardgasfactuur zal gemiddeld 2 % stijgen. Deze belasting verhoogt het distributienettarief voor aardgas en elektriciteit.

Verhoging distributienettarieven

Een bijkomende verhoging van de distributienettarieven met 12 euro voor het vervoer van energie en geleverde diensten voor elektriciteit is het gevolg van de inschattingsfouten op het gebruik van het distributienet voor zowel afname als injectie van decentrale energieproductie.

Conclusie?

Algemeen kunnen we echter beschouwen dat de kostprijs van het zuivere energieaandeel, het enige waar uw energieleverancier vat op heeft, zelfs licht daalde. De bijkomende transmissie- en distributiekosten, taksen, heffingen en toeslagen worden op vandaag door de overheid en de intercommunales bepaald. De leverancier is verplicht deze laatste posten door te factureren aan derden zoals de Staat, de Gewesten, de transmissie- en distributienetbeheerders, enz. Het blijft echter noodzakelijk de netto-elektriciteitsprijs zo laag mogelijk te houden. Dit kan gerealiseerd worden door de leveranciers voortdurend met elkaar te vergelijken.

Lees ook:
Klimaatakkoord – Parijs 12-12-2015
Energiecoaching op maat van uw bedrijf
KOALA: energiebesparing bij toeristische bedrijven en logies

Terug naar overzicht