Disclaimer

 

Door naar deze website te surfen of door gebruik te maken van deze website bevestigt de bezoeker dat hij de gebruiksvoorwaarden gelezen en begrepen heeft en dat hij zich zal houden aan de toepasselijke wet en regelgeving. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, gebruik deze site dan niet.

De informatie op deze site kan technische fouten of typfouten bevatten.

ABO-Group kan naar eigen inzicht en zonder aankondiging deze voorwaarden aanpassen door deze publicatie bij te werken.

ABO-Group geeft geen enkele verklaring voor een andere website die u via deze website raadpleegt.

Het is aan de bezoeker om voorzorgsmaatregelen te nemen en ervoor te zorgen dat de door u geselecteerde informatie vrij is van virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere virussen van destructieve aard.

Het auteursrecht op alle informatie wordt gehouden door ABO-Group of door de auteur die de informatie verstrekt heeft.

Tenzij anders bepaald mag geen van deze onderdelen worden gebruikt, gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, heruitgegeven, gedownload, aangepast, weergegeven, geplaatst of verzonden worden in enige vorm of via enig middel, waaronder maar niet uitsluitend elektronische middelen, mechanische middelen, fotokopie of opname, tenzij ABO-Group hiervoor schriftelijke toestemming geeft.

ABO-Group zal actief haar intellectuele eigendomsrechten zo wettelijk mogelijk afdwingen. De naam ABO-Group of elk ander handelsmerk mag in geen geval gebruikt worden voor reclame of verspreiding van de informatie van deze site, zonder schriftelijke toestemming van ABO-Group.

ABO-Group verbiedt het gebruik van ABO-Group of elk ander handelsmerk voor het gebruik van een link naar of van een andere site, tenzij ABO-Group hiervoor schriftelijke toestemming geeft.

Adres:

ABO-Group NV
Maaltecenter blok G
Derbystraat 255
B-9051 Gent
Tel. +32 (0)9 242 88 66
Fax +32 (0)9 245 23 51
info at abo-group.eu