ESCO

Het knelpunt bij het uitvoeren van energiebesparende projecten ligt op vandaag vaak in het ontbreken van de nodige financiering. Energie prestatie contracten zijn hier een mogelijk antwoord op. Dankzij gegarandeerde besparingen in de EPC-aanpak, kan gemakkelijker externe financiering gevonden worden. Energiebesparende projecten zijn doorgaans meer rendabel, zeker in tijden waarin bijvoorbeeld de klassieke beleggingsformules nauwelijks nog iets opleveren. Door het koppelen van een prestatiegericht onderhoud aan dit EPC, blijven de gerealiseerde energiebesparingen ook stabiel in de tijd.

De ESCO (energy service company) voert energiebesparende investeringen uit en garandeert het vooropgestelde besparingsniveau, staat eventueel in voor de financiering van deze investering en wordt betaald en extra beloond in de mate waarin de vooropgestelde doelstellingen worden gehaald. Bij tegenvallende resultaten krijgt hij een boete. Als energiestudiebureau kan E20 nv instaan voor het hele traject: diverse haalbaarheidsstudies, het opstellen van het uiteindelijke ontwerp en bestek, het begeleiden van de aanbestedingsfase, opstellen van een mogelijke gunningsvergelijking, de benodigde project- en werfopvolging en de vereiste measurement and verification (M&V). Dit alles volgens een strategisch stappenplan.

Net zoals men bij de bouw van een gebouw beroep doet op een architect, is het uitermate aangewezen om zeker bij de eerste projecten een EPC-facilitator in te schakelen. Deze expert is dankzij zijn diepgaande kennis van EPC-methodiek uitstekend geplaatst om de klant van A tot Z bij te staan. Voor meer info omtrent de mogelijkheden van EPC, praktijkvoorbeelden of een aanvraag tot het opstellen of begeleiden bij een EPC kan u altijd beroep doen op de faciliterende dienstverlening van E20 nv.