Energie-inkoop

De liberalisering van de energiemarkt heeft ertoe geleid dat inkoop van energie een belangrijk aandachtspunt is geworden. Te vaak wordt hieraan slechts op ad-hoc basis tijd besteed.

Door de grillige ontwikkeling van de energieprijzen neemt het belang van proactief handelen en spreiding van risico’s toe. Energie-inkoop is niet langer een operationeel gebeuren, maar eerder een strategisch handelen. Op de inkoopmarkt opereren leveranciers, veilingen en makelaars met ieder een eigen belang. E20 Energieadviseurs nv daarentegen speelt een unieke en strikt onafhankelijke rol bij energie-inkoop.

  • Marktkennis van leveranciers, producten en prijzen
  • Regelgeving voor aansluitingen en transport
  • Kennis van beïnvloeding gebruikspatronen door bedrijfsprocessen
  • Duurzame ontwikkelingen als Groen-, NOx- en CO2-certificaten