CO2-emissiehandel

Weet u al hoe u – intern – de waarde van de CO2-rechten verwerkt in uw projecten en wie inhoudelijk en financieel betrokken zijn? E20 ondersteunt bedrijven die deelnemen aan de CO2-handelssystemen.

CO2

Opstellen van uw CO2-strategieplan “CO2-emissiehandel is toekomstgericht denken”

  • Opstellen van monitoringsplan
  • Uitvoeren van audits op werking van de systeemprocedures
  • Begeleiding bij de allocatie van emissierechten
  • Opstellen / controleren van het emissieverslag
  • Begeleiden van meldingen aan de NEa
  • Strategische aankoop / verkoop van emissierechten
  • Second opinions op gegevensverstrekking aan de overheid
  • Vraagbaak / Sparringpartner