Energiemonitoring – ECHO

ECHO_Logo3_v1

Wat is energiemonitoring?

Energiemonitoring omvat, als onderdeel van energiemanagement, het meten, registreren en analyseren van energiestromen. De resultaten leiden tot beheersing van energiekosten en het sneller detecteren van energieverliezen waardoor een snellere ingreep gegarandeerd kan worden. Dit vergt wel investeringen (fysiek monitoringsysteem), tijd (verwerken en rapporteren van meetdata) en kennis (analyse meetdata). Soms wordt veel geld geïnvesteerd in energiemonitoringsystemen, maar krijgt de dataverwerking (te) weinig aandacht of ontbreekt de kennis om deze data optimaal te interpreteren. Expertise en ervaring binnen verschillende meetsystemen is een grote meerwaarde bij het opzetten van een kostenefficiënt meterplan. Periodieke data-interpretatie, -analyse en rapportage met bijhorend advies voor potentiële energiebesparing realiseren een blijvende gereduceerd energieverbruik. Met behulp van ECHO, het door E20 nv aangeboden energiemanagement en –monitoringpakket, is het onder meer mogelijk om volledige ontzorging omtrent uw meest optimale energieverbruik, -productie en -kost te realiseren.

Waarom energiemonitoring?

Energiemonitoring wordt vaak toegepast of is reeds verplicht voor:

 • Energiebeleidsovereenkomsten (EBO’s)
 • Energiemanagement & ISO 50001
 • In het kader van de energie-efficiëntie richtlijn (EER)ECHO_Logo2_v1
 • ESCO-projecten (M&V)
 • Financiële opvolging & energierapportering
 • Sensibiliseringscampagnes
 • “Green labeling” op bedrijfswebsites leidt tot een duurzaam imago

Voordelen energiemonitoring

 • Bedrijven besparen systematisch energie en geld
 • Groter besparingspotentieel, gerichter auditeren en optimaliseren
 • Het bekomen van maximum aan informatie uit uw gebouw/proces voor, tijdens en na het aangaan van een ESCO-project leidt tot een betere beoordeling, inschatting en verbeterde projectcontracten.
 • Energiebeheer kan worden overlaten aan externe energiedeskundige
 • Exacte energieverdeling blijft niet in het ongewisse
 • Besef energie inefficiëntie en afschrijfbaarheid installaties of gebouwdelen
 • Facturatiedoeleinden of -controle
 • Zonder betrouwbare energiedata investeert u in het ongewisse
 • Personeelsheroriëntatie naar oplossen i.p.v. analyseren van energieproblemen
 • Verificatie van de besparing
 • Automatische alarmering op energieverlies en onregelmatigheden

Waarom ECHO?

ECHO_dashboard_1ECHO_dashboard_2

 

 

 

 

 

 • Na marktonderzoek door energiespecialisten van E20 best bevonden hardware en software pakket
 • Platform dat Europees wordt toegepast en onderhevig aan ‘continuous improvement’
 • Gebruiksvriendelijke interface op maat van uw bedrijf
 • Beschikbaar op elk toestel met een internetconnectie
 • Geef widgets eenvoudig weer op eigen bedrijfswebsite
 • Genereer eenvoudig energierapporten in standaard templates of eigen sjablonen
 • Vergelijk energieprestaties van sites onderling
 • Kies relevante KPI’s
 • Ontvang alarmen bij abnormaal energieverbruik
 • Speciale app voor measurement & verification projecten volgens IPVMP (International Performance Measurement and Verification Protocol) opgemaakt door EVO (Efficiency valuation organisation).
 • Mogelijkheid tot het programmeren van eigen apps
 • Laat de data analyseren door een energiespecialist
 • Datalogger bestaat uit industriële betrouwbare hardware
 • Mogelijkheid tot verbinden met de datalogger vanop afstand
 • Lokale backup en veilige dataoverdracht zonder verlies van data
 • Zeer uitbreidbaar systeem, zonder grote bijkomende kosten
 • Bijna altijd compatibel aan reeds aanwezige meetinfrastructuur
 • Monitoring-dashboard bevat widgets op maat:
  Dynamisch weerstation, huidig opgenomen vermogen, energieverbruik en kosten over een geselecteerde periode, energiebalans,…

Gratis demo? Klik hier


Besparingspotentieel?

 • Diverse studies wijzen een onmiddellijke besparing tot 8 % op uw energiefactuur uit, zonder bijkomende investeringen.
 • Na correctieve acties kan dit oplopen tot wel 15%.

Projectverloop

ECHO_projectverloop
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vaststellen doel van uw energiemonitoring project

 • Externe verslaggeving (bv. richting overheid)
 • Genereren strategische info voor vergelijking locaties, productsoorten, lange termijn trends (consumptie versus predictie)
 • Verificatie besparende maatregel of performancemeting (IPMVP)
 • Genereren operationele info voor energetisch bijsturen van processen

Identificatie type monitoring en strategie

 • Tijdelijke of permanente hardware opstelling?
 • Wat waar meten en benchmarken?
 • Top-down of bottom-up benadering?

Installatie datalogger en intelligente meters

 • Selectie meest geschikt en kostenefficiënt type meters
 • Installatie en programmatie hardware en intelligente meters
 • Keuze uit diverse toestellen met een minimum aan communicatiemogelijkheid:
  Elektriciteitssensoren, temperatuursensoren, calorimeters, watertellers, volumedebietmeters, massadebietmeters, benaderingssensoren, niveausensoren, druksensoren, verplaatsingssensoren, …

Opzetten norm- en streefwaarden via data-analyse

 • Met behulp van KPI’s (key performance indicators) worden er baselines vastgelegd in de software
  Keuze uit diverse KPI’s op maat, interne benchmarking, externe benchmarking, historische benchmarking, prognose energetische budgettering, …
 • Het trachten permanent verlagen van deze waarde leidt tot verhoging van de energetische rendabiliteit van het proces of gebouw.
 • Automatische alarmen en rapportering wordt samen met u op maat ingesteld

Controle en optimaal beheer van energieproductie, -verbruik en –kost

ECHO_dashboard_3

E20 nv begeleidt u graag bij het verkrijgen van de meest optimale setting op vlak van energieproductie, -verbruik en -kost. Hiervoor kan u rekenen op onze brede externe expertise inzake energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. Samen met u halen we graag maximale prestaties uit het online softwarepakket. Bovendien krijgt u bij de opstart van het project een eerste energiescan en rapport aan een sterk gereduceerd tarief!

Opleidingen en helpdesk

E20 nv voorziet op vraag opleidingen waardoor u zelf het maximale uit het online sofware pakket haalt. Verder staat onze helpdesk permanent tijdens de kantooruren ter beschikking voor technische of energetische vragen omtrent het energiemonitoringsysteem.

Kostprijs

Software licentie pakket KMO: vanaf € 35/maand.
Software licentie pakket industrie: vanaf € 85/maand*.

* Softwarelicentie voor meerdere sites reeds inbegrepen.
Bij het overschrijden van 20 datapoints ontvangt u een offerte op maat.

Voor de aankoop van een ECHO-meetsysteem bezorgen wij u graag een passende offerte.