Energiecoaching

Coachingtrajecten hebben als doel opportuniteiten inzake energie-efficiëntie te onderzoeken en het bedrijf te coachen om effectief te investeren in REG-maatregelen, zowel met betrekking tot het reduceren van de gebouwgebonden als de procesgebonden energievraag.

Energiecoaching stad Gent

In samenspraak met het bedrijf en eventuele andere partijen worden potentiële investeringen in hernieuwbare energie onderzocht en gestimuleerd om een haalbare potentiële CO2-uitstootreductie te behalen. Verder heeft het coachingtraject als streefdoel het structureel verankeren van energiezorg in het bedrijfsbeleid, zodat ook na de coaching het bedrijf autonoom opportuniteiten met betrekking tot energiebesparing en hernieuwbare energie kan opvolgen. De duur van een coachingtraject omvat gewoonlijk 1 volledig jaar.

Contacteer ons op E20@abo-group.eu of via het contactformulier voor een vrijblijvend voorstel!