EBO

E20 heeft ruime ervaring in het opstellen van strategische energieplannen. In navolging van zowel het audit- als benchmarkconvenant is de energiebeleidsovereenkomst in het leven geroepen. Via een geïntegreerde SWOT-analyse wordt een geschikt plan van aanpak opgesteld na een eerste rondgang.

Aan de hand van verschillende doorlichtingen van zowel het productieproces als de utilities, stelt E20 een maatregelenlijst op die na samenspraak met het bedrijf leidt tot een energieplan. Nieuwe bepalingen in de energiebeleidsovereenkomsten betreffen de potentieelstudies voor kwalitatieve warmtekrachtkoppeling en koude- en warmtenetten, alsook de implementatie van energiebeheermaatregelen, de zogenaamde verbredingsthema’s.

EBO