Audit KMO

Eén van de elementen uit de onlangs door de Europese Unie goedgekeurde Energie-efficiëntierichtlijn is het aanmoedigen van de vraag naar energieadvies en energiescans bij KMO’s. Anderzijds moet Vlaanderen extra inspanningen doen om de CO2-uitstootreductie tegen 2020 nog te kunnen halen.

De focus van de energie-audit voor KMO’s ligt op het economisch vlak. Besparingsvoorstellen worden weergegeven in termen van investeringen met een bepaalde terugverdientijd en intern rendement. De vertaling hiervan naar bijdrage van het bedrijf tot het verminderen van de CO2-uitstoot is belangrijk, maar slechts een bijkomende berekening in het rapport. Het kan gaan om een eerstelijnsscan, die de bedrijven oriënteren op vlak van hun energieverbruik. De bedoeling is dan diverse opportuniteiten te kaderen en hun relatieve belang te duiden in de energiehuishouding van het bedrijf.

In samenspraak met u, kan echter ook het detailniveau van de energie-audit bepaald worden, alsook de focus en het aantal uit te werken maatregelen.

Indien gewenst, wordt de doorlichting ook volledig conform DIN EN 16247 opgemaakt, wat standaardisatie en vergelijkingen tussen (al dan niet Europese) vestigingen toelaat. Hiervoor beperken we ons niet enkel tot het Belgisch grondgebied, maar bieden we graag onze diensten aan voor de buitenlandse vestigingen.

Contacteer ons op E20@abo-group.eu of via het contactformulier voor een vrijblijvend voorstel!