Audit grote ondernemingen

In het kader van de 2020-doelstellingen van Europa, zijn er energie-efficiëntierichtlijnen (EER) uitgegeven voor haar lidstaten. Deze richtlijnen zijn in VLAREM 2013 omgezet in een Vlaamse regelgeving. Het resultaat van deze regelgeving is een verplichte energieaudit voor grote ondernemingen.

Aangezien de wetgeving in VLAREM is opgenomen, dienen de eisen op vestigingsniveau bekeken te worden.

Verplichting

Indien uw vestiging voldoet aan één van onderstaande eisen:

  • Meer dan 250 werknemers
  • Jaaromzet meer dan 50 miljoen euro én een totale jaarbalans meer dan 43 miljoen

Vrijstelling

Indien uw vestiging reeds aan één van onderstaande voorwaarden voldoet, is een vrijstelling mogelijk:

  • U heeft reeds een ISO 50001 of EN 16001-certificatie
  • U bent toegetreden tot de energiebeleidsovereenkomst
  • U heeft reeds een verplicht energieplan

Praktisch

Om aan de wettelijke verplichtingen van de energieaudit te voldoen, dienen volgende punten uitgevoerd te worden:

  • Opstellen energiebalans
  • Uitvoeren energieaudit
  • Oplijsten energiebesparende maatregelen
  • Investeringen en besparingen berekenen
  • Ingeven in de webapplicatie

Begeleiding

Wenst u verdere begeleiding of heeft u vragen omtrent de verdere wettelijke vereisten? Wij helpen u graag verder.

Contacteer ons op E20@abo-group.eu of via het contactformulier voor een vrijblijvend voorstel!