Energienetten/smart cities

Smart cities

Energienetten worden gebruikt om via centrale productie meerdere bedrijven te voorzien van één bepaalde utiliteit (warmte, perslucht, koeling,…). Het meest voorkomende voorbeeld zijn warmtenetten die kunnen gevoed worden door restwarmte, WKK’s, afvalverbrandingsinstallaties,…. Een goed geïsoleerd leidingnet verdeelt de warmte, waardoor elk bedrijf de benodigde warmte kan afnemen. E20 nv helpt u bij de conceptuele uitwerking, de aanbesteding en optimalisatie van uw projecten.