Proces- en duurzame technologie

Bedrijven hebben een grote variëteit aan installaties. Dit zijn zowel procesinstallaties voor productie als ondersteunende installaties (utilities), zoals ketels, koeling en luchtbehandeling.

Energiebesparing was voorheen gericht op utilities. Besparing bij processen (reductie warmte- en koudevraag en procestemperaturen) levert echter meer op. Aanschaf van nieuwe installaties bij vervanging of uitbreiding is hét moment energiebesparing te realiseren tegen de laagste investeringskosten. E20 Energieadviseurs nv helpt u bij de conceptuele uitwerking, aanbesteding en optimalisatie van deze installaties in de gehele bedrijfshuishouding.

  • Droogtorens en indampers
  • Regeneratieven en luchtbehandeling
  • Koelsystemen en warmtepompen
  • Ovens, stoom, WKK en biomassa