HVAC

HVAC

 

HVAC staat voor Heating, Ventilation en Air Conditioning. Elk gebouw, betreft het nu nieuwbouw of renovatie, particulier, industrie of projectontwikkeling, heeft een of meerdere installaties nodig om een gewenst comfortniveau te bereiken.

E20 kan u verschillende opties aanreiken om samen tot een optimale prijs-kwaliteit verhouding te komen over de volledige levensduur van de installatie. Hier wordt getracht het gewenst comfortniveau te behalen met een minimum aan energieverbruik. Om deze reden dient de installatie correct gedimensioneerd, opgeleverd én onderhouden te worden.

Voor het dimensioneren van een verwarmingsinstallatie worden volgende stappen doorlopen:
1. Uitvoeren van een warmteverliesberekening;
2. Bepalen conceptuele opbouw verwarmingsinstallatie;
3. Berekenen ontwerpdebieten van de verschillende verwarmingskringen;
4. Selecteren van de leidingdiameters, geschikte hydraulica en materiaalkeuze;
5. Pompkeuze afhankelijk van opvoerhoogte en debiet;
6. Keuze van het regelsysteem (debiets- of/en temperatuursregeling via binnen- en buitenvoeler).

Er wordt een hydraulisch en/of aerolisch schema (P&ID) en een conceptnota van de verwarmingsinstallatie opgesteld. Vervolgens wordt ook een meetstaat en raming opgemaakt van het desbetreffende project. Ten slotte kan ook een lastenboek opgemaakt worden, om zo prijsvergelijkingen tussen verschillende aannemers mogelijk te maken.

De nieuw gedimensioneerde verwarmingsinstallatie is niet enkel energetisch optimaal ontworpen, ze voldoet ook aan de Belgische regelgeving (o.a. basisnorm brandveiligheid, NBN B61-001 of NBN B61-002).

De werkwijze voor uitwerking van de ventilatie- of koelsystemen loopt simultaan met deze van de verwarming hierboven. Ook hier worden natuurlijk de respectievelijke normen gevolgd (NBN D50-001 NBN EN 12792, NBN EN 13779, …), zodat ook conformiteit met het EPB-dossier gegarandeerd is.

Volgend op het ontwerp van de HVAC-installaties kan E20 nv ook instaan voor de werfopvolging en commissioning. Hier zal gecontroleerd worden of de aannemer de werkzaamheden op een correcte manier uitvoert. Indien dit niet het geval is, kan nog tijdens de werkzaamheden ingegrepen worden. Dit garandeert een correct oplevering en werking conform de vooropgestelde eisen.

Contacteer ons op E20@abo-group.eu of via het contactformulier voor een vrijblijvend voorstel!