ISO 50001

Een energiezorgsysteem kan in elke organisatie worden ingevoerd. Het biedt een duidelijk werkkader, aangepast aan uw bedrijfsactiviteit. Door het invoeren van zowel organisatorische, technische als gedragsmaatregelen, zal het energieverbruik worden verlaagd. De energiekosten worden gedrukt en uiteindelijk draagt een energiebeleid bij tot het beperken van de CO2-uitstoot.

Een energiezorgsysteem herhaalt voortdurend de cyclus ‘Plan – Do – Check – Act’ om in uw organisatie een energie-efficiënt beleid te garanderen. Deze cyclus wordt ook wel de Cirkel van Deming genoemd.

Deming

      Het eerste deel van de cyclus ‘PLAN’ bestaat erin om via een GAP- audit te bepalen wat de ‘GAP’ is tussen de huidige en gewenste toestand. Hieruit wordt een plan van aanpak opgezet voor uitvoering.
      Het spreekt voor zich dat de ‘DO’ fase het effectief uitvoeren van de doelstellingen is. Om te garanderen dat de verbintenissen worden behaald worden er duidelijke taakstellingen met einddatum vastgelegd die worden toegewezen aan een verantwoordelijke.

Door in het energiezorgsysteem bedrijfsprocessen vast te leggen voor het regelmatig meten en controleren van de energieprestaties, wordt de volgende stap ‘CHECK’ gegarandeerd.

Uiteraard moet er bijgestuurd worden, wanneer uit metingen blijkt dat de vooropgezette doelstellingen niet kunnen behaald worden. Een onderzoek moet aantonen waarom de resultaten uitblijven en correctieve maatregelen moeten getroffen worden. De ‘ACT’ fase moet tevens worden doorlopen bij goede resultaten, misschien is er wel potentieel om scherpere doelstellingen te zetten.

E20 helpt uw organisatie graag bij het opzetten van een aangepast energiezorgsysteem. Indien gewenst kunnen wij een eventuele certificering naar ISO50001, EN16001 of ISO14001 begeleiden.

Contacteer ons op E20@abo-group.eu of via het contactformulier voor een vrijblijvend voorstel!