EPC Publieke gebouwen

Sinds 1 januari 2009 moeten een groot aantal publieke gebouwen een energieprestatiecertificaat (EPC) voor publieke gebouwen hebben uithangen op een voor het publiek duidelijk zichtbare plaats. Deze verplichting geldt voor publieke gebouwen met een bruikbare vloeroppervlakte groter dan 1000m² waar een publieke organisatie is gehuisvest die vaak door het publiek wordt bezocht.
Vanaf 1 januari 2013 zal deze verplichting eveneens gelden voor publieke gebouwen met een oppervlakte groter dan 500m². De publieke gebouwen met een oppervlakte van meer dan 250m² zullen vanaf 1 januari 2015 een EPC moeten uithangen.

Het EPC voor publieke gebouwen drukt de energetische kwaliteit van het gebouw uit aan de hand van een kengetal.

Het kengetal wordt berekend op basis van de bruikbare vloeroppervlakte en de energieverbruiken van exact één jaar. Op het energieprestatiecertificaat zal de energieprestatie van het gebouw vergeleken worden met de referentiewaarde van gelijkaardige gebouwen door het kengetal te positioneren op een kleurenbalk.

Daarnaast worden op het energieprestatiecertificaat ook energiebesparende adviezen vermeld. Hoewel deze adviezen niet verplicht uit te voeren zijn voor de gebruiker, geven ze de gebruiker en bezoekers van het gebouw nuttig advies over hoe energie kan bespaard worden in de gebouwen.

Het EPC voor publieke gebouwen wordt opgemaakt door ofwel een erkende externe energiedeskundige voor publieke gebouwen ofwel door een interne energiedeskundige met behulp van een webapplicatie.  De energieadviseurs van E20 nv kunnen als erkende externe energiedeskundigen deze certificaten afleveren.