EPC niet-residentieel

Naar analogie met het EPC ( energieprestatiecertificaat) bij verkoop en verhuur van woningen zal er eveneens een verplichting komen voor het EPC bij verkoop en verhuur van niet-residentiële gebouwen. Daar er nog geen beschikbare software of opleidingen beschikbaar zijn, zal het EPC voor niet-residentiele gebouwen niet voor eind 2014 worden ingevoerd.

Niet residentiële gebouwen zijn alle gebouwen behalve residentiële gebouwen, alleenstaande gebouwen met een totale bruikbare vloeroppervlakte van minder dan 50m², tijdelijke gebouwen die niet langer dan twee jaar worden gebruikt, gebouwen die gebruikt worden voor erediensten en religieuze activiteiten, industriepanden, werkplaatsen of niet voor bewoning bestemde gebouwen van een landbouwbedrijf.

Onder verkoop verstaat men de zuivere verkoop van het geheel in volle eigendom. Met verhuur bedoelt men de handelshuur, de gewone huur voor zover het gaat over een verhuur over een periode van meer dan twee maanden, de onroerende leasing en de concessies.

Een EPC bij verkoop of verhuur van een niet-residentieel gebouw zal kunnen opgemaakt worden door een erkende energiedeskundige type D. Van zodra meer concrete informatie beschikbaar is, zal u die hier kunnen terugvinden.