EPB

In Vlaanderen werd op 1 januari 2006 de vroegere isolatieregelgeving vervangen door de huidige energieprestatieregelgeving.

De ambitie die gepaard gaat met de energieprestatieregelgeving, is om de energieprestatie van nieuwe of te renoveren gebouwen in Vlaanderen te verbeteren. Op termijn kan zo een aanzienlijke energiebesparing worden gerealiseerd, wat gunstig is voor het leefmilieu en de portemonnee van de Vlamingen.

Alle gebouwen waarvoor vanaf 1 januari 2006 een aanvraag om te bouwen of verbouwen wordt ingediend, moeten een bepaald niveau van thermische isolatie, energieprestatie (isolatie, energiezuinige verwarmingsinstallatie, ventilatie, …) en een gezond binnenklimaat behalen.

De bouwer of verbouwer is de houder van de stedenbouwkundige vergunning en wordt de ‘aangifteplichtige’ voor de energieprestatieregelgeving. Acht dagen voor de start van de werkzaamheden moet hij een ‘verslaggever’ aanstellen.

De verslaggever moet beschikken over één van volgende diploma’s: architect; burgerlijk ingenieur-architect; burgerlijk ingenieur; industrieel ingenieur; technisch ingenieur; bio-ingenieur.Bij E20 nv zorgt een unieke samenwerking van energiedeskundigen, architecten en projectingenieurs voor de nodige kennis en ervaring voor het opmaken van de epb-verslaggeving.

 

2010 : van E100 naar E80 en invoering van ‘bouwknopen’

2012 : van E80 naar E70 en verstrenging K-peil naar K40

2014 : van E70 naar E60 en invoeren hernieuwbare energiebron in bouwproject