Globale energie-audit

E20 voert op maat van de klant algemene of specifieke energieaudits uit.

De audits bestaan enerzijds uit een uitgebreide beschrijving van de bestaande toestand. Een volledige inventarisatie van de aanwezige installaties wordt hierbij opgesteld. De installaties die in de energieaudit meegenomen worden zijn verwarming, sanitair warm water, ventilatie, koeling, verlichting en andere grootverbruikers.
Anderzijds worden een aantal op energetisch vlak interessante gebouwgegevens meegenomen in de energie Audit. Hierbij kan men denken aan het verwarmde oppervlak en volume, type en oppervlakte beglazing, isolatie,…

Aan de hand van de ingezamelde gegevens worden de energiestromen in kaart gebracht. Uit deze informatie kunnen de energetische pijnpunten worden gefilterd.

Uiteindelijk worden een aantal toepasbare energiebesparende maatregelen voorgeschreven. Voor deze maatregelen wordt telkens een raming van de kostprijs opgemaakt. Rekening houdend met het besparingspotentieel en de geldende premies wordt ook een terugverdientijd berekend.