Coachingtrajecten bij Gentse bedrijven

Eind 2014 startte E20 met een nieuw project rond Energiecoaching van 110 Gentse bedrijven, aangeboden door Stad Gent.
De situatie klinkt ongetwijfeld bekend in de oren: de intentie om energie (en geld) te besparen is er, maar de tijd en/of de middelen om een energiebesparingsproject op poten te zetten ontbreekt. Bedrijven zijn vaak geëngageerd om hun CO2-uitstoot te reduceren, maar weten niet waar ze best eerst de focus leggen. Ook ambitie om het bedrijfsimago groener op te krikken is aanwezig, maar de kennis om dit concreet aan te pakken ontbreekt. Scans en audits werden al uitgevoerd maar met resultaten wordt weinig gedaan of offertes geraken maar niet aangevraagd. Vandaag worden bedrijven overstelpt met verschillende opportuniteiten binnen hernieuwbare energie, maar men kan de bomen door het bos niet meer zien.

EnergiecoachingOm bedrijven te ondersteunen, biedt Stad Gent nu een coachingtraject op maat van uw bedrijf aan, E20 werd hiervoor geselecteerd als hoofduitvoerder. Het coachingtraject heeft als doel opportuniteiten inzake energie-efficiëntie te onderzoeken en het bedrijf te coachen om effectief te investeren in REG-maatregelen. Hierbij wordt gestart met een quickscan (een rondgang en doorlichting van het bedrijf ter plaatse), gevolgd door de opmaak van projectfiches per geïdentificeerde besparing, een overlegmoment waarbij het energie-actieplan opgemaakt wordt en dan de on- en off-site begeleiding en ondersteuning door E20, teneinde de vooropgestelde besparingen ook effectief te realiseren.

In samenspraak met het bedrijf en eventuele andere partijen worden de potentiële investeringen in hernieuwbare energie onderzocht en gestimuleerd om een haalbare potentiële CO2-uitstootreductie te behalen. Hierbij treedt E20 op als energiedeskundige op verschillende uiteenlopende vlakken, zoals energiebesparende bouwkundige aspecten, het behalen van processpecifieke energie-efficiëntie en het beoordelen of implementeren van energiemanagement aan de hand van energiemonitoring.

De verschillende potentiële investeringen worden enerzijds op technisch vlak en anderzijds a.d.h.v. een investeringsanalyse behandeld. Een onderscheid wordt gemaakt tussen de meest prioritaire quickwins en de interessante besparingen op zowel middellange als lange termijn, zodat de meest renderende projecten in samenspraak met het bedrijf prioritair behandeld worden.

Verder heeft het coachingtraject als streefdoel het structureel verankeren van energiezorg in het bedrijfsbeleid, zodat ook na de coaching het bedrijf autonoom opportuniteiten met betrekking tot energiebesparing en hernieuwbare energie kan opvolgen en realiseren.
De cijfers spreken voor zich: in een proefproject met 15 Gentse bedrijven werd een maximale besparing per bedrijf gerealiseerd van 105.000 euro, op een totaal financieel voordeel van 360.000 euro. Een niet te missen opportuniteit dus!
Meer details omtrent de instapvoorwaarden en getuigenissen van pilootbedrijven vindt u op deze link.

Wij kijken er alvast naar uit u te mogen verwelkomen in dit nieuw project!

Terug naar overzicht